AVG - Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. SKOT handelt zorgvuldig volgens de AVG. Om op een goede manier vorm en inhoud te geven aan regelgeving heeft SKOT een privacyverklaring en privacy beleid opgesteld.  In het kader van de AVG heeft SKOT een functionaris gegevensbescherming en coaches gegevens bescherming aangesteld.